Filmy

Galéria

Felvidék - Horná zem

O filme

Slovensko 2014/DCP, Blu-ray, DVD / Jazyková verzia: slovensko-maďarská / Zvuk:

Dolby Digital / Obraz: 16:9 / Dĺžka: 75 min. / Žáner: animovaný dokumentárny film

 

Scenár, réžia a animácia: Vladislava Plančíková

Strih: Terézia Mikulášová, Zuzana Cséplő

Kamera: Dušan Husár

Hudba: Jana Kirschner

Fotografie: Debora Pastirčáková

Zvuk: Igor Baar

Dramaturgia: Peter Kerekes, Gesa Marten

Produkcia: Michal Hollán, Tomáš Kaminský

Producent: Tomáš Kaminský

Dramaturg za RTVS: Miroslava Tomaníková

© 2014 Mandala Pictures, RTVS, Česká televize, Film&Sociologie, Slovenský filmový ústav

        

   


 

Mediálni partneri: 

RTVS 

Rádio_FM  

Rádio Devín 

Új szó  

Parameter 

Film Europe Channel  

Partner: Kino Film Europe 

Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.  

Film bol vyrobený s podporou českého Státního fondu pro kinematografii.  

Film bol vyrobený s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.   

Dokument bol vyvíjaný na medzinárodných workshopoch: ARCHIDOC pod gesciou La Femis v Paríži a DOK.INCUBATOR pod gesciou IFDF Dok.Leipzig, s podporou európskeho programu Media. 

 

V slovenských kinách od 25. 3. 2014. 

Synopsa

Tu, uprostred Európy, má skoro každá rodina svoje tajomstvo. Po stopách rodinnej histórie a po doteraz nevypovedaných krivdách sa vydáva dokumentaristka, režisérka filmu. Osobne a citlivo zozbierala príbehy generácie, ktorej osudy zmenili drsné rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na národnostne zmiešanom území nazývanom Felvidék – Horná zem.

Film reflektuje stále aktuálnu tabuizovanú tému slovensko-maďarských vzťahov v unikátnej podobe animovaného dokumentu. Cez rodinné vzťahy, akými sme zviazaní my všetci, pomáha autorka aj mladému divákovi chápať osudovosť a nadčasovosť dávno vytesnených udalostí. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Magická, podmanivá hudba Jany Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčajnú intenzitu.

Životopis režisérky

Vladislava Plančíková (Galanta, 1985)

Vyrástla v malej maďarskej dedine na juhu Slovenska. Záujem o ľudské príbehy, dejiny a sociálnu sféru ju priviedli k štúdiu žurnalistiky na FiF UK v Bratislave. Po získaní bakalárskeho titulu začala študovať dokumentárnu tvorbu na FTF VŠMU v Bratislave. Felvidék − Horná zem je jej magisterským absolventským filmom.


Filmografia: A. Kraus (2010), Papa (2008), Našiel by som cvrčka v tráve (2009) / Televízna tvorba: Axa Šťastná šťastie priniesla (dokumentárny cyklus Deti o deťoch), Ako chytať ryby (dokumentárny cyklus Muži o mužoch), publicistická relácia Cesty nádeje. / Projekty pre rôzne neziskové organizácie: Úsmev ako dar, Návrat, Hodina Deťom − Anglicko- slovenská pusa, Z domova domov, Kukulienka z cyklu Uspávanie (Návrat).