Filmy

Galéria

KineDok

O KineDoku

Projekt KineDok je novou distribučnou platformou pre dokumentárny film v strednej a západnej Európe. Päť zahraničných partnerov – Inštitút dokumentárneho filmu (Praha, ČR), One world Romania Association  (Bukurešť, Rumunsko), Restart (Zahreb, Chorvátsko), Mozinet (Budapešť, Maďarsko) a Filmtopia (Bratislava, Slovensko) – prostredníctvom tohto projektu získajú nových divákov a budú sa podieľať na vytvorení novej kreatívnej platformy pre dokumentárny film a jeho prezentáciu medzi jednotlivými krajinami. Zámerom je vytvoriť nezávislú distribučnú platformu pre dokumentárne filmy strednej a východnej Európy prostredníctvom kultúrnych komunít, ktoré dnes už nie sú nevyhnutne zviazané s inštitúciou kina. Pilotný projekt KineDoku zahŕňa 12 filmov, ktoré vznikli posledné v posledných troch rokoch a ktoré takto budú distribuované do 5 krajín – na Slovensko, do Čiech, Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Podmienkou výberu filmov je ich festivalová história a úspešnosť a do istej miery samozrejme aj divácky potenciál.


Mediálni partneri:Hlavný koordinátor projektu: 

 

Medzinárodní partneri projektu: 

 

 

 

 

 

  Distribučný projekt KineDok finančne podporil 

 

Projekčné miesta a filmy

Kde sa premieta KineDok na Slovensku?


Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

www.zahradacnk.sk

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a dobrovoľníkov. Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru pre prezentáciu a tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú produkciu a vzdelávanie.

KC Dunaj, Bratislava

www.kcdunaj.sk

Prioritou nového priestoru je pestrá multikultúrna ponuka, zahŕňajúca hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divadlo, kultúrne aktivity a spoločenské akcie spolkov a združení.

Nástupište 1 – 12, Topoľčany

www.nastupiste.sk

Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potenciálnu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch.

Banská Stanica, Banská Štiavnica

www.banskastanica.sk

Občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru vzniklo v lete 2008. Vzniká otvorená platforma BANSKÁ ST A NICA s prívlastkom Contemporary, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.

 A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava

www.a4.sk

A4 - nultý priestor je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií.

 Foajé, Bratislava

www.foaje.net

Foajé je nové centrum pre komunitnú kultúru v Bratislave, zamerané na audiovíziu, dizajn a architektúru.

Bona fide – Tabačka Kulturfabrik, Košice

www.tabacka.sk

Tabačka je centrum súčasného umenia a kultúry, ktoré mapuje a prezentuje súčasnú miestnu a medzinárodnú produkciu v hudbe, tanci, divadle, výtvarnom umení, literatúre, filme, dizajne a architektúre. Je platformou pre neformálne vzdelávanie a spoločenské projekty.

Divadlo Pôtoň, Bátovce

www.poton.sk

 Centrum umenia a kreativity je dlhodobý projekt Divadla Pôtoň. Medzi jeho základné ciele patrí – prezentácia súčasného umenia (divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín a zoskupení, prezentácia filmovej tvorby a videoartu, komponované prednášky vo vzťahu k súčasnému umeniu, scénické čítania a literárne večery so slovenskými autormi)

Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

www.stanica.sk

Nezávislý kultúrny priestor, umelecké laboratóriu. Program Stanice pozostáva z neutíchajúceho pulzu - festivalov, divadelných predstavení, koncertov, filmových premietaní, prednášok, výstav, workshopov, kurzov a dielní, rezidenčných pobytov pre mladých umelcov, produkcie umeleckých projektov, hosťovania a vysielania zahraničných dobrovoľníkov, podujatí pre deti a pre školy, ruchu malých trhov a šumu kaviarne.

Prenos, Žilina

OZ Prenos

OZ PreNos vzniklo z metafyzického popudu niekoľkých bytostí, povzbudzovať, prenášať a provokovať našu miestnu kultúru.


Kafé Džezva Zvolen

KafeDzezva

Priestor kaviarne a zároveň aj kultúrneho centra Zvolena. KaféDžezva okrem prevádzkovania kaviarne, organizuje pravidelné literárne, filmové a hudobné večery.


Publikum / Trnava  

oz.publikum.sk

Občianske združenie Publikum.sk je nezávislou kultúrnou organizáciou, ktorá pôsobí najmä v meste Trnava. Organizujeme divákmi obľúbené podujatia NOCvKINE, Improliga, PechaKucha Night, na vzdelávanie orientovaný multimediálny festival Frejm a pravidelne pripravujeme aj rôzne menšie podujatia, besedy, diskusie, výstavy a podobne. Snažíme sa byť aktívni aj pri tvorbe mestskej kultúrnej politiky a rozvoji kreatívneho priemyslu na území mesta i okresu.

 

Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

www.ucm.sk

Filmový klub Watch and Think v Trnave je univerzitným filmovým klubom, ktorý od roku 2014 pôsobí vo verejných priestoroch v centre Trnavy, takže má možnosť premietať filmy aj verejnosť. Pôsobíme od roku 2010 a špecializujeme sa na dokumentárne filmy z prostredie Strednej Európy, ale aj celosvetového meradla. V rámci každého premietania pozývame hostí, ktorí sa venujú danej problematike a následne je s nimi diskusia.

 

DABAR

www.dabar.sk,

Dabar znamená po hebrejsky rozprávať. No nie  je to obyčajné rozprávanie, lež také, ktoré sa spravidla uskutoční. Podobne, ako náš spoločný sen rodinného podniku. Najprv mal podobu slova počas rozhovorov pri večeri v pamskom domčeku neďaleko bývalého rímskeho mesta Carnuntum v susednom Rakúsku.     Neprešlo veľa času a slovo nadobudlo konkrétnu podobu kaviarne a rodiacej sa vinotéky v starom meštianskom dome na Palešovom Námestí 30, v Spišskom Podhradí.


STODOLA Skalica

stodolaskalica

Súčasný priestor pre alternatívnu kultúru vytvorený z originálnej dedinskej stodoly v Skalici.

Malý experimentálny priestor pre koncerty a premietania v Skalici s nočným kľudom bojujúci. Venujú sa tomu, čo podľa nich chýba v našej kultúre, nič zvláštne ani nadpriemerné ani úžasné. Organizujú koncerty známych i neznámych a premietajú filmy, ktoré ich zaujímajú.


Kino Lumiere

kinolumiere

Kino prislúchajúce s Slovenskému filmovému ústavu. Premieta sa v dvoch kinosálach, denne štyri filmy. Pred začiatkom užívania obe kinosály prešli úpravou: vymenili sa premietacie plátna, sfunkčnili technologické zariadenia, zvuk bol skvalitnený na Dolby Stereo. Vo svojom programe ponúka Kino Lumière divákom alternatívnu domácu, svetovú a európsku tvorbu.


Pakáreň - kultúrne centrum

www.cvcgl.edu.sk

Pekáreň je alternatívou k nekreatívnej politike kultúry, ktorú razí mesto. Je miestom pre umenie akéhokoľvek druhu, ktoré je schopné "vtesnať sa" do jeho priestorov, no vychádza z nich aj von do ulíc, dokonca aj lesov, ktoré Gelnicu obklopujú. Platforma, v rámci ktorej môžu byť realizované koncerty, divadelné predstavenia, filmové premietania, diskusie, workshopy, a tiež netradičné aktivity, ktoré tu doteraz nemali svoj priestor. Pretože si myslíme, že každé mesto potrebuje miesto, kde by sa ľudia mohli aktívne zapájať do jeho života, a tým vlastne tvoriť jeho atmosféru. Naše aktivity kladú tiež akcent na poznávanie lokálnej histórie a majú enviro pečať. 


Mestské kultúrne stredisko mesto Levoča – Kino Úsmev

msks.levoca.sk

 

 

Kino ORBIS Rimavská Sobota
 
Mestské kultúrne stredisko už viac ako štyri desaťročia slúži kultúre, patrí do histórie aj súčasnosti Rimavskej Soboty. MsKS, ktorého organizačnou súčasťou je Mestská galéria s celoslovenským významom a Kino Orbis, je zriadené Mestom Rimavská Sobota za účelom poskytovania služieb pre občanov mesta a priľahlého regiónu v oblasti kultúry.
 

Klub mladých - Dom kultúry Liptovský Mikuláš
 
Klub mladých je priestorom pre rozvíjanie intelektu a potenciálu mladých ľudí žijúcich na Liptove. Súčasťou programu klubu sú filmové večery spojené s diskusiami na aktuálne témy, koncerty či spoločenské hry. Sme tu aj pre všetky umelecké a kreatívne duše, ktoré chcú písať, fotografovať, filmovať, jednoducho tvoriť. Nadšencov hôr, prírody a cestovania potešíme besedami so zaujímavými hosťami z radov horolezcov a cestovateľov. Prostredníctvom filmov a fotografií navštívime mnohé krásne, exotické, niekedy trochu nebezpečné miesta na Zemi. Spestrite si váš voľný čas a strávte ho s priateľmi v Klube mladých.


Aké filmy premieta KineDok na Slovensku?


Sugar blues
Andrea Culková, Česká republika, 70 min
 
Režisérka aktuálne ohrozená tehotenským diabetom je zo dňa na deň donútená prestať konzumovať rafinovaný cukor. Postihnutá abstinenčnými príznakmi zisťuje, aké je to ťažké. Cukor je všade - od rožkov, chleba, najrôznejších polotovarov až po pivo, konzervovanú zeleninu, čipsy a údeniny, je v cigaretách, reklame, v politike. Režisérka sa investigatívne púšťa do skúmania dôsledkov stáročnej konzumácie cukru na jednotlivca a spoločnosť. Zisťuje, akú obrovskú moc tento prášok v histórii mal a stále má. Objavuje neuveriteľné súvislosti medzi duševnými chorobami, poruchami správania a nadmernou konzumáciou cukru. Film sa pohybuje na hranici historického thrilleru, vedeckej observácie a sociálne angažovaného filmu.
 
Kauza Cervanová
Róbert Kirchhoff, Slovenská republika/Česká republika, 100 min
 
Film je slovenskou verziou Tenkej modrej čiary. Opisuje nevyriešené zmiznutie a vraždu mladej ženy, ku ktorým došlo pred tridsiatimi rokmi. Prípad bol prepieraný v komunistických médiách a na záver bolo z tohto ohavného zločinu obvinených sedem ľudí. Tých istých sedem ľudí, ktorí dnes vyhlasujú, že sú nevinní.  
 
Vtedy v Bratislave
Tereza Križková, Slovenská republika, 40 min
 
Absolventský film dokumentaristky Terezy Križkovej (VŠMU) rozpráva príbeh dvoch sestier -Zuzany a Táni, ktoré emigrovali v roku 1968 z Československa do Švédska, kde žijú dodnes. Vychádza z autobiografickej knihy ich matky Žofie Langerovej: Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L. Film je osobným príbehom rodiny židovského pôvodu putujúcej dejinami kultúr, ideológii, politických systémov a diktatúr. Je veľkým príbehom žien a ich vnútornej slobody, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. Citlivým pohľadom sleduje každodenný život v priereze pohnutej histórie Európy 20. storočia.
 
Bukurešť, kde si?
Vlad Petri, Rumunsko, 76 min
 
23 rokov po rumunskej revolúcii sú ľudia opäť v uliciach Bukurešti, aby reformovali verejný priestor. Počas jedného roka Vlad Petri sleduje ich príbehy, od zahájenia protestov až k záverečnému referendu proti prezidentovi.
 
Tu... vlastne tam
Laura Capatana Juller, Rumunsko, 76 min
 
Ani a Sanda, dievčatá z Marmaroša, vyrastajú so starými rodičmi. Ich rodičia, tak ako mnohí Rumuni, pracujú v Španielsku. Keď odchádzali, ich spoločný plán vyzeral sľubne: za peniaze, ktoré v Španielsku zarobia, postavia dom, v ktorom bude celá rodina šťastná. Po vyše desiatich rokoch sa plán zatiaľ nenaplnil a veľký dom zďaleka nie je dokončený.
 
1989
Erzsébet Rácz, Anders Østergaard, Dánsko (Maďarsko), 97 min
 
Film 1989 je skvelou politickou drámou o páde železnej opony. Mladý neznámy technokrat Miklós Németh, vymenovaný za nového predsedu vlády Maďarska, má za úlohu obnoviť ekonomiku krajiny. Németh sa rozhodne zrušiť rozsiahlu a drahú ochranu hraníc – železnú oponu, ktorá krajinu oddeľuje od západu. Toto rozhodnutie narazí na tvrdý odpor maďarskej komunistickej strany a lídrov východného Nemecka. Mladý pár z východného Nemecka sa dopočuje o Némethovom rozhodnutí a pricestuje do Maďarska s cieľom utiecť odtiaľ na západ, kým je hranica otvorená. Ale dvojica sa chytí do osídiel politickej mocenskej hry, ktorá sa odohráva za zatvorenými dverami východného bloku. Medzičasom je hranica opäť zatvorená a mladý muž je pri pokuse o útek postrelený a umiera. Táto dramatická udalosť urýchli Némethovo rozhodnutie otvoriť hranice natrvalo, čo krátko na to vedie k pádu Berlínskeho múru.
 
Použití
Borut Šeparović, Chorvátsko, 95 min 
 
Použití je film o najdôležitejších minútach života. Filmoví protagonisti majú cez 55 rokov, čiže prežili už vyše 30 miliónov minút. Najdôležitejšie minúty ich životov už ubehli a tie posledné sa blížia. Film protagonistov sleduje od okamihu, kedy sa rozhodnú zúčastniť konkurzu a neskôr nakrúcania dokumentárneho filmu o ľuďoch starších ako 55 rokov. Za úlohu majú porozprávať o najdôležitejšej minúte svojho života za taký počet sekúnd, koľko majú rokov. Hovoria o živote a smrti, šťastí a bolesti, a to nesmierne úprimne. Sú „použití“? Ak áno, je to preto, že majú najlepšie roky života za sebou? Alebo sú „použití“ preto, že žijú v spoločnosti, ktorá ich vylučuje, pretože sú pre ňu „prebytoční“ a predstavujú iba záťaž? Dokument Použití zaznamenáva proces, v ktorom sú protagonisti viac ako len náhodní jednotlivci. Ako kolektív sa musia vyrovnať s desaťročiami vlastného mlčania a prijať zodpovednosť za zničený svet, ktorý zanechávajú ďalším generáciám. Protagonisti sa snažia zistiť, či to, že vyrástli a pracovali v úplne inom sociálnom systéme znamená, že počas svojich 30 miliónov minút neprispeli k vývoju spoločnosti a komunity. Budú mať silu a odhodlanie dokázať, že nie sú „použití“ a prispieť svojimi ostávajúcimi minútami k lepšej a spravodlivejšej spoločnosti? 
 
Šťastní až naveky
Tatjana Božić, Chorvátsko, 83 min
 
Keď sa režisérke Tatjane Božić rozpadne ďalší z radu osudových vzťahov, rozhodne sa obrátiť list. Tento vzťah už musí vyjsť! Tatjana navštívi päť svojich bývalých partnerov. Cestuje za nimi do Moskvy, Hamburgu, Londýna a Záhrebu a snaží sa nájsť odpoveď na otázku, prečo všetky jej vzťahy končia katastrofou? S istou dávkou sebairónie, no tiež hlbokej vášne, odhaľuje svoje bývalé vzťahy a konfrontuje ex-partnerov i seba samú so zložitosťou vzťahov dnešnej doby. Dokument je konfrontačný, emocionálny, no zároveň vtipný a nájde sa v ňom každý z nás. Režisérka neustáva v hľadaní Svätého grálu lásky: byť šťastný až naveky!
 
Joanna
Aneta Kopacz, Poľsko, 45 min
 
V záplave internetových blogov je jeden, ktorý vyniká a stane sa témou mnohých rozhovorov. Joannin blog sleduje mnoho ľudí, pretože je symbolom hĺbavého a radostného života. Joanna na blogu popisuje svoj každodenný život mimoriadne úprimne a podrobne. Plány tak jednoduché ako rodinný výlet na jazerá, ciele tak krátkodobé ako vidieť syna prvýkrát ísť na bicykli. Má diagnostikovanú nevyliečiteľnú chorobu, ale svojmu synovi sľúbi, že sa bude snažiť prežiť čo najdlhšie. Začína pre neho písať všetko, čo by ho chcela naučiť, keď vyrastie. Vizuálne poetický dokument zobrazuje jednoduché a dôležité okamihy rodinného života. Vďaka niekoľkým dobre vybraným slovám, no aj tým, ktoré nikdy nezaznejú, je posolstvo filmu mimoriadne silné a zároveň veľmi citlivé. Je to príbeh o blízkych vzťahoch, nehe, láske a ohľaduplnosti.
 
Danielov svet
Veronika Lišková, Česká republika, 73 min
 
Daniel je mladý muž, študent a spisovateľ. Daniel je pedofil. Je zamilovaný a svoju orientáciu netají, a to ani pred rodičmi milovaného chlapca. Daniel nikdy žiadnemu dieťaťu neublížil. Rovnako ani Jirka Fx100d, Tomáš Efix, Petr Kasz, MR_Xguard, Host, Simgiran, Silesia, Elrond a ďalší jeho známi z radov českých pedofilov. Akú podobu má ten najintímnejší cit v podaní Daniela a jeho priateľov? Filmový portrét českej pedofilnej komunity a životných radostí i strastí jej členov. Príbeh zakázanej lásky a neustáleho boja za zmierenie sa so samým sebou i za možnosť prijatia v spoločnosti.
 
Krv
Alina Rudnickaja, Rusko, 59 min
 
Stanica pre mobilný odber krvi jazdí po mestečkách ako putovný cirkus. V Rusku je darcov dostatok. Starí, mladí, nezamestnaní aj dôchodcovia stoja v rade, aby sa dostali k strohým ale materským sestričkám. Štát platí 850 rubľov (15 eur) za pol litra krvi. Pre mnohých ľudí to predstavuje ich jediný príjem. Veľká ruská ríša minulosti upadá a jej obyvatelia bojujú o  prežitie. Ruské hospodárstvo je takmer úplne závislé od vývozu ropy a jej cien. Stále viac výrobkov sa priváža zo zahraničia. Rusko je svetový outsider a rovnako ako flákači, ktorí si nevedia nájsť prácu a predávajú svoju krv, aby prežili, Rusko predáva ropu. Krv a ropa na predaj… 
 
Loptičky a melóny
Kristóf Kovács, Maďarsko, 69 min
 
Energický starosta odľahlej maďarskej rómskej dediny sa rozhodne umiestniť svoj domov na mapu a žiada o všetky možné EÚ fondy. Podarí sa mu zohnať peniaze na projekt pestovania bio zeleniny a tiež na vybudovanie tenisových kurtov. Ale v Besence, kde 99% ľudí nemá prácu, je ťažké nastoliť zmeny…
 

Materiály na stiahnutie

Katalóg Kine Dok Tu

 

Farebné plagáty Tu

 

ČB plagát (s možnosťou dopisovania projekcií) Tu