Filmy

Galéria

Ťažká voľba

O filme

Film bol nakrútený v slovensko-českej koproduckii spoloćností Punkchart films a a D1film.


Film finanćne podporil 

réžia: Zuzana Piussi

  • námet: Zuzana Piussi, Vít Janeček, Ivan Ostrochovský
  • scenár: Zuzana Piussi a Vít Janeček
  • produkcia: Vít Janeček (D1film), Ivan Ostrochovský (Punkchart films)
     
  • rok výroby: 2016


Je to film o poetike politiky, o životě v systéme, kde sa vládnľ najlepším z pokleslých zpôsobov. Reflektuje tiež tažkú prácu politikov aj predpoklady, ktoré pre ňu situácia v modernom mediálnom svetľ vytvára. Film je kinematografickou reflexiou demokratického politického systému na pozadí dvoch slovenských volieb. „Vychádzali sme zo svetovej štatistiky, ktorá hovorí, že sa zhoršujú pozície zastupiteľskej demokracie, spočíva to v poklese dôvery vo volených zástupcov. Graf zostaveny Svetovým ekonomickým fórom ukazuje pokles volebnej účasti za posledného polstoročia o 20%. Film sa zaoberá týmto fenoménom, najprv na pozadí prezidentských volieb a parlamentných volieb, ktoré ešte stále trvajú,“ hovorí režisérka.