O nás

Čo je to Filmtopia?

Filmtopia je nová distribučná spoločnosť. Jej zámerom je vytvárať priestor pre filmovú tvorbu, ktorá je nie len kvalitná ale zároveň posúva hranice skúseností slovenského diváka s udalosťou filmu. Ku každému filmu pristupuje Filmtopia individuálne a je akýmsi laboratóriom, v ktorom sa skúma špecifická cesta konkrétneho filmového diela k jeho adresátovi. Ide teda o distribúciu na mieru, ktorá stavia nielen na správnej kombinácii základných distribučných ciest, akými sú kamenné kiná, filmové kluby, multiplexy, internet, festivaly a televízia, ale hľadá aj jedinečné možnosti (prezentácie) pre konkrétny film (filmové školy, site-specific premietania, nefilmové podujatia a priestory).

Aké filmy hľadáme?

Mladé, nezávislé, provokatívne, študentské, netradičného formátu, dĺžky, dokumentárne, animované, experimentálne, autorské, opustené ... také, ktoré sa doteraz k slovenskému divákovi nemali možnosť dostať, alebo sa k nemu dostávali len veľmi komplikovane a zriedkavo.

Čo ponúkame?

Vypracovanie distribučného plánu na mieru, propagáciu, stretnutia autorov s divákmi, audio úvody a lektorské úvody k filmom ... aktívny život v spoločnosti, pre ktorú sú adresované.

Ako vznikla Filmtopia?

Filmtopiu založilo päť subjetov pôsobiacich vo filmovom priestore na Slovensku, ktoré majú záujem zabezpečiť dôstojný priestor pre prezentáciu nekomerčnej kinematografie: Filmotras s.r.o., MPhilms s.r.o., Občianske združenie EEE, Peter Kerekes s.r.o. a Punkchart films s.r.o.. Občianske združenie EEE sa okrem vydavateľskej činnosti (filmový časopis KINEČKO) venuje aj organizácii premietaní, často s osobnou účasťou tvorcov, či lektorskými úvodmi (premietanie belgického filmu Blue Bird v A4 – nultom priestore s účasťou režiséra Gusta van den Bergha atď.). V roku 2011 sa Občianske združenie EEE rozhodlo pre nezávislú ale systematickú celoslovenskú distribúciu jedného filmového titulu. Išlo o film 80 listov (http://www.vaclavkadrna.cz) mladého českého režiséra Václava Kadrnku. Následne sa niekoľko nezávislých producentských subjektov ( MPhilms s.r.o., Filmotras s.r.o., Peter Kerekes s.r.o., Punchart films s.r.o.) rozhodlo podporiť túto aktivitu a vstúpiť s Občianskym združením EEE do spoločného distribučného projektu, ktorý by ďalej rozvíjal spomínané aktivity na systematickejšom a profesionálnejšom základe. Prvý film, ktorý oficiálne prejde skúsenosťou distribúcie vo Filmotopii, je dokumentárna komédia Zvonky šťastia režisérskej dvojice Marek Šulík a Jana Bučka. Bratislavská premiéra filmu Zvonky šťastia sa koná 2.9. o 20:00 v priestoroch KC Dunaj na 2. poschodí.